Alternatory i rozruszniki

Profesjonalnie przeprowadzona regeneracja alternatora lub rozrusznika
polega na kompletnym jego rozmontowaniu, a następnie gruntownym
wyczyszczeniu oraz rzetelnym sprawdzeniu mechanicznie i elektrycznie
każdej części. W następnej kolejności jest regeneracja lub wymiana
(w zależności od stopnia zużycia) wadliwych części.Jeżeli zachodzi taka
koniecznosć należy nasmarować/naoliwić oraz nanieść pastę ułatwiającą
przewodzenie ciepła/prądu elektrycznego na odpowiednie powierzchnie
wybranych elementów, następnie zajmujemy się skasowaniem nadmiernych
luzów, złożenie elementów w jedną całość oraz przeprowadzenie kilku testów
alternatora lub rozrusznika zarówno poza pojazdem jak i ostatecznie po
zamontowaniu w pojeździe.